metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Case Report [ Article in English ]

doi: 10.54584/lms.2022.4

PDF

Bilateral Ocular Hypertension (OHT) and Deep Vascularized Corneal Leukoma Following Measles: Why Should We get a Vaccine?

Kızamık Sonrası Bilateral Oküler Hipertansiyon (OHT) ve Derin Vaskülarize Korneal Lökom: Neden Aşı Yaptırmalıyız?

Mustafa KALAYCI1 [ID]

1Department of Ophthalmology, Mogadishu Somalia-Turkey Recep Tayyip Erdoğan Training and Research Hospital, Mogadishu, Somalia.

Article Info: Received; 23.12.2019. Accepted; 03.01.2020. Published; 03.01.2020.

Correspondence: Mustafa Kalaycı; MD, Department of Ophthalmology, Mogadishu Somalia-Turkey Recep Tayyip Erdoğan Training and Research Hospital, Mogadishu, Somalia. E-mail: drkalayci07@hotmail.com

 

Abstract

Measles is characterized by a pronounced exanthema, pathognomonic enanthema accompanied by cough, fever, and conjunctivitis. A 2-year-old girl was presented to ophthalmology department by her family with whitening and vision loss in her eyes in Mogadishu - Somalia. Retinal and vitreous layers were normal in both eyes on B-scan ultrasound. Intraocular pressure was 34 mmHg bilaterally. Bilateral ocular hypertension and deep vascularized corneal leukoma were diagnosed. This is the first case in the literature that developed bilateral ocular hypertension and deep vascularized leukoma after measles. Children are more susceptible to the severity and side effects of measles, especially in infancy. We recommend vaccination to prevent post-disease complications in young children.

Özet

Kızamık, belirgin bir ekzantem ve patognomonik enantem olarak adlandırılan öksürük, ateş, konjunktivit ile karakterize bir hastalıktır. 2 yaşında bir kız çocuğu Mogadişu - Somali'de gözlerinde beyaz renkte değişim ve görme kaybı ile birlikte oftalmoloji bölümüne ailesi tarafından getirildi. B-tarama ultrasonda her iki gözde retina ve vitreus yapıları normaldi. Göz içi basıncı her iki gözde 34 idi. Bilateral lökom ve oküler hipertansiyon tanısı konuldu. Yapılan literatür taramasında kızamık hastalığı sonrası bilateral lökom ve oküler hipertansiyon birlikteliği olan ilk vaka olduğu saptandı. Çocuklar, özellikle bebeklik döneminde kızamıkların ciddiyetine ve yan etkilerine daha duyarlıdır. Küçük çocuklarda hastalık sonrası komplikasyonları önlemek için aşı yapılmasını öneririz.

Keywords: Somalia, Keratoplasty, Conjunctivitis, Ocular ultrasound.

Anahtar Kelimeler: Somali, Keratoplasti, Konjunktivit, Oküler ultrason.

Figure 1. Bilateral ocular hypertension and corneal leukoma of the patient.  Figure 1 png

kişi, gözlük, giyme, ağız içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Şekil 1.  Şekil 1 png

 

Figure 2. Ocular USG of the patient.  Figure 2 png

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Şekil 2.  Şekil 2 png

 

This article previously published as: “Somalia Turkey Journal of Medical Science 2020; 1(1): 9-10.” Currently, Somalia Turkey Journal of Medical Science was merged with Life and Medical Sciences.

Cite this article

Kalaycı M. Bilateral Ocular Hypertension (OHT) and Deep Vascularized Corneal Leukoma Following Measles: Why Should We get a Vaccine? Life Med Sci 2022; 1(1): 24-26. doi: 10.54584/lms.2022.4

Cited by 0 articles

 

dizinlerde ve veritabanlarında görüntüle

::

view in indexes and databases

 

 

 

 

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

diğer dizinler : yazılımlar : medya : kütüphaneler

::

other indexes : software : media : libraries

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

©Copyright LMS. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).