metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Case Report [ Article in English ]

doi: 10.54584/lms.2022.6

PDF

Incidental Gastric Diverticulum in an Elderly Male with Chronic Dyspepsia

Kronik Dispepsili Yaşlı Erkek Hastada İnsidental Saptanan Gastrik Divertikül

Abdirahman ALASSO1 [ID], Najib WEHLIE1 [ID], Mehmet TAHTABAŞI2 [ID], Sadettin ER1 [ID]

1Department of General Surgery, Mogadishu Somalia-Turkey Recep Tayyip Erdoğan Training and Research Hospital, Mogadishu, Somalia.

2Department of Radiology, Mogadishu Somalia-Turkey Recep Tayyip Erdoğan Training and Research Hospital, Mogadishu, Somalia.

Article Info: Received; 06.01.2020. Accepted; 20.01.2020. Published; 20.01.2020.

Correspondence: Sadettin Er; MD, Department of General Surgery, Mogadishu Somalia-Turkey Recep Tayyip Erdoğan Training and Research Hospital, Mogadishu, Somalia. E-mail: ersadettin74@gmail.com

 

Abstract

Gastric diverticula are usually asymptomatic. When symptoms surface, they are mostly upper abdominal pain, nausea, and vomiting, while dyspepsia is less common. In this case, there was determined as an incidental of gastric diverticula that was managed by medical treatment. 70-year-old male came to our clinic complaining chronic epigastric pain and dyspepsia, with no known co-morbidities. Esophagogastroduodenoscopy and tomography were performed at diagnosis. Medical treatment (proton pump inhibitor) was started and followed because the gastric diverticulum was 2 cm below. The patient is still under follow-up and has no clinical findings.

Özet

Gastrik divertiküller genellikle asemptomatiktir. Semptomlar ortaya çıktığında, çoğunlukla üst karın ağrısı, bulantı ve kusma olurken, dispepsi daha az görülür. Bu olguda da tıbbi tedavi ile yönetilen bir gastrik divertikül insidental olarak saptanmıştır. 70 yaşında erkek hasta bilinen bir morbiditesi olmayan kronik epigastrik ağrı ve dispepsi şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Tanıda, özofagogastroduodenoskopi ve tomografi yapıldı. Gastrik divertikül, 2 cm altında olduğundan medikal tedaviye (proton pompa inhibitörü) başlandı ve takip edildi. Hasta halen takip edilmekte ve klinik bulgusu da bulunmamaktadır.

Keywords: Gastric diverticula, Elderly male.

Anahtar Kelimeler: Gastrik divertikül, Yaşlı erkek.

Figure 1. Diverticulum seen in gastric fundus in gastroscopy.  Figure 1 png

pembe içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Şekil 1.  Şekil 1 png

 

Figure 2. Computed tomography showed an exophytic diverticulum extending from the stomach fundus (yellow arrow).  Figure 2 png

Annotation 2019-12-25 163453

Şekil 2.  Şekil 2 png

 

This article previously published as: “Somalia Turkey Journal of Medical Science 2020; 1(1): 14-16.” Currently, Somalia Turkey Journal of Medical Science was merged with Life and Medical Sciences.

Cite this article

Alasso A, Wehlie N, Tahtabaşı M, Er S. Incidental Gastric Diverticulum in an Elderly Male with Chronic Dyspepsia. Life Med Sci 2022; 1(1): 30-32. doi: 10.54584/lms.2022.6

Cited by 0 articles

 

dizinlerde ve veritabanlarında görüntüle

::

view in indexes and databases

 

 

 

 

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

diğer dizinler : yazılımlar : medya : kütüphaneler

::

other indexes : software : media : libraries

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

©Copyright LMS. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).