metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Case Report [ Article in English ]

doi: 10.54584/lms.2022.7

PDF

A Rare Cause of Congenital Duodenal Obstruction: Preduodenal Portal Vein

Nadir Görülen bir Konjenital Duodenal Obstrüksiyon Nedeni: Preduodenal Portal Ven

Ahmet SARAÇ1 [ID], Abdishakur MOHAMED ABDI1 [ID], Shukri SAID MOHAMED1 [ID], Mesut KAYSE ADAN1 [ID], Abdullahi YUSUF ALI1 [ID]

1Department of Pediatric Surgery, Mogadishu Somalia-Turkey Recep Tayyip Erdoğan Training and Research Hospital, Mogadishu, Somalia.

Article Info: Received; 12.01.2020. Accepted; 02.02.2020. Published; 02.02.2020.

Correspondence: Ahmet Saraç; MD, Department of Pediatric Surgery, Mogadishu Somalia-Turkey Recep Tayyip Erdoğan Training and Research Hospital, Mogadishu, Somalia. E-mail: drasarac@gmail.com

 

Abstract

Preduodenal portal vein (PDPV) is a rare cause of duodenal obstruction. While half of PDPV cases present with obstructive findings in the neonatal period, the other half are diagnosed incidentally at advanced ages. In half of the obstructed PDPV cases, the cause of obstruction is another congenital anomaly. In our case, the aberrant ventral extension of the pancreas with PDPV caused incomplete duodenal obstruction by compressing the duodenum externally.

Özet

Preduodenal portal ven (PDPV), duodenal tıkanıklığın nadir bir nedenidir. Yenidoğan döneminde PDPV olgularının yarısı obstrüktif bulgularla ortaya çıkarken, diğer yarısı ileri yaşlarda rastlantısal olarak teşhis edilmektedir. Tıkanmış PDPV vakalarının yarısında, tıkanıklığın nedeni başka bir konjenital anomalidir. Bizim olgumuzda PDPV’ye eşlik eden pankreasın anormal ventral uzantısı duodenuma dıştan bası yaparak inkomplet tıkanıklığa neden olmuştu.

Keywords: Preduodenal portal vein, Congenital duodenal obstruction, Duodenoduodenostomy, Malrotation.

Anahtar kelimeler: Preduodenal portal ven, Konjenital duodenum obstrüksiyonu, Duodenoduodenostomi, Malrotasyon.

Figure 1. PDPV and the aberrant ventral extension of the pancreas compresses between the first (D1) and second parts of the duodenum (D2).  Figure 1 png

iç mekan, sebze içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Şekil 1.  Şekil 1 png

 

Figure 2. Duodenoduodenostomy anastomosis.  Figure 2 png

anastomoz2

Şekil 2.  Şekil 2 png

 

This article previously published as: “Somalia Turkey Journal of Medical Science 2020; 1(1): 17-19.” Currently, Somalia Turkey Journal of Medical Science was merged with Life and Medical Sciences.

Cite this article

Saraç A, Mohamed Abdi A, Said Mohamed S, Kayse Adan M, Yusuf Ali A. A Rare Cause of Congenital Duodenal Obstruction: Preduodenal Portal Vein. Life Med Sci 2022; 1(1): 33-35. doi: 10.54584/lms.2022.7

Cited by 0 articles

 

dizinlerde ve veritabanlarında görüntüle

::

view in indexes and databases

 

 

 

 

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

diğer dizinler : yazılımlar : medya : kütüphaneler

::

other indexes : software : media : libraries

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

©Copyright LMS. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).