metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Research Article [ Article in English ]

doi: 10.54584/lms.2022.9

PDF

Investigation of the Annual and Periodic Distribution of Malaria Cases in Mogadishu, Somalia: A Retrospective Analysis of Four-Year Data

Mogadişu Somali’de Malarya Olgularının Yıllık ve Dönemsel Dağılımının İncelenmesi: Dört Yıllık Verilerin Retrospektif Analizi

Marian MUSE OSMAN1 [ID], Mukhtaar ABDULLAHI ALI2 [ID], Ahmed Muhammad BASHIR3 [ID], Faduma NUR ADAN2 [ID], Hilmi Erdem SÜMBÜL3 [ID], Muhammad Hassan SHERANI4 [ID], Mustafa Kemal Emirhan SAĞLIK5 [ID], Fatih ŞAHİNER6 [ID]

1Department of Public Health, Mogadishu Somalia-Turkey Recep Tayyip Erdoğan Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Mogadishu, Somalia.

2Department of Infectious Disease and Clinical Microbiology, Mogadishu Somalia-Turkey Recep Tayyip Erdoğan Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Mogadishu, Somalia.

3Department of Internal Medicine, Mogadishu Somalia-Turkey Recep Tayyip Erdoğan Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Mogadishu, Somalia.

4Department of Infectious Diseases, Sindh Institute of Urology and Transplantation, Karachi, Pakistan.

5Gulhane Medical Faculty, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye.

6Department of Medical Microbiology, Mogadishu Somalia-Turkey Recep Tayyip Erdoğan Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Mogadishu, Somalia.

Article Info: Received; 13.11.2021. Accepted; 06.12.2021. Published; 08.12.2021.

Correspondence: Marian Muse Osman; MD., Department of Public Health, Mogadishu Somalia-Turkey Recep Tayyip Erdoğan Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Mogadishu, Somalia. E-mail: mariammo1994@gmail.com

 

Abstract

Malaria transmitted mainly by mosquito vectors (female Anopheles species) is one of the leading causes of death from infectious diseases in the world. In the fight against malaria, some countries have achieved elimination success with national health policies. However, the efforts of national organizations in the fight against malaria are insufficient in low-income countries and the support of international organizations is needed as a part of the global malaria struggle. Somalia is an easternmost African country, located in the neighboring region which has the highest rates of malaria cases and malaria-related deaths globally, is at risk of malaria epidemics due to its fragile infrastructure. This study was carried out in a tertiary care hospital in Mogadishu and involved the retrospective analysis of 54,748 test results of malaria from 2015 to 2019. The rate of malaria cases tended to decrease over the years, being determined as 4.95%, 0.39%, 0.15%, 0.13%, and 0.1% for 2015, 2016, 2017, 2018, and 2019, respectively. A total of 152 malaria cases were detected, and the incidence of infection was found to be significantly higher in men (0.41%; 107/26,231) than in women (0.16%; 45/28.517) (p<0.0001). Standard microscopy and the CareStart Malaria Pf/PAN (HRP2/pLDH) Ag Combo RDT test, which meets the criteria set for rapid diagnostic tests recommended by the World Health Organization, were used for the diagnosis of malaria infections, and the parasite species was identified as Plasmodium falciparum in 36.4% (55/151) of the cases. We also observed that malaria cases occurred every month of the year, but there was a remarkable increase in the number of cases for the period between October 2015 and January 2016. In conclusion, our study data show that malaria cases tend to decrease in Somalia as a result of the effective struggles of the national and international health institutions. However, the support of international organizations remains important in achieving the goal of malaria elimination and sustainable struggle with the undesirable effects of the disease in Somalia.

Özet

Başlıca sivrisinek vektörler (dişi Anofel türleri) aracılığı ile bulaşan sıtma günümüzde dünya genelinde ölüme en sık neden olan enfeksiyon hastalıklarından biridir. Sıtma ile mücadelede bazı ülkeler ulusal sağlık politikaları ile eliminasyon başarısına ulaşmıştır. Bununla beraber kısıtlı kaynaklara sahip ülkelerde ulusal kuruluşların çabaları sıtma ile mücadelede yetersiz kalmakta ve küresel mücadelenin bir parçası olarak uluslararası kuruluşların desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Afrika’nın en doğusundaki bir ülke olan Somali sıtma olgularının ve sıtma ilişkli ölümlerin dünya genelinde en yüksek oranlarda görüldüğü bölgenin komşuluğunda yer alan ve kırılgan altyapısı nedeni ile sıtma salgını için risk altında olan bir ülke konumundadır. Mogadişu’da yerleşik bir üçüncü basamak hastanesinde yürütülen bu çalışmada 2015-2019 yıllarına ait 54.748 sıtma testinin sonucu retrospektif olarak incelendi ve 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yılları için sırasıyla %4.95, %0.39, %0.15, %0.13 ve %0.1 olmak üzere vaka sayılarının yıllar içerisinde azalma eğiliminde olduğu saptandı. Toplam 152 sıtma olgusunun saptandığı çalışmada erkeklerde enfeksiyon görülme sıklığı kadınlara göre anlamlı derecede daha yüksek bulundu, erkeklerde %0.41 (107/26,231) ve kadınlarda %0.16 (45/28,517) (p<0.0001). Sıtma enfeksiyonu tanısının standart mikroskopi ve Dünya Sağlık Örgütü’nün hızlı tanı testleri için koyduğu kriterleri karşılayan CareStart Malaria Pf/PAN (HRP2/pLDH) Ag Combo RDT testi ile gerçekleştirildiği çalışmada olguların %36.4’ünde (55/151) parazit türü Plasmodium falciparum olarak tanımlandı. Sıtma olgularının yılın her ayında ortaya çıktığını gözlemlediğimiz çalışmada, 2015 Ekim ve 2016 Ocak ayları arasını kapsayan bir dönemde olgu sayılarında dikkat çeken bir yükselme belirlendi. Sonuç olarak çalışma verilerimiz sıtma olgularının ulusal ve uluslararası sağlık kuruluşların etkin mücadeleleri ile Somali’de azalma eğilimde olduğunu göstermektedir. Bununla beraber, Somali'de sıtma eliminasyonu hedefine ulaşmada ve hastalığın olumsuz etkileri ile sürdürülebilir mücadelede uluslararası kuruluşların sağladığı desteğin kritik öneme sahip olduğu görülmektedir.

Keywords: Malaria, Rapid diagnostic tests, Elimination, Plasmodium falciparum.

Anahtar kelimeler: Sıtma, Hızlı tanı testi, Eliminasyon, Plasmodium falciparum.

Figure 1. Life cycle of malaria (illustrated by Fatih Şahiner). Figure 1 png

Şekil 1. Sıtmanın yaşam döngüsü (Fatih Şahiner tarafından resmedilmiştir) Şekil 1 png

 

Cite this article

Muse Osman M, Abdullahi Ali M, Bashir AM, Nur Adan F, Sümbül HE, Sherani MH, Sağlık MKE, Şahiner F. Investigation of the Annual and Periodic Distribution of Malaria Cases in Mogadishu, Somalia: A Retrospective Analysis of Four-Year Data. Life Med Sci 2022; 1(2): 47-54. doi: 10.54584/lms.2022.9

Cited by 2 articles

[1] Bashir AM, Ghedi AKA, Sümbül HE. Acute Kidney Injury in a Young Patient with Severe Malaria: A Case Report. J Mol Virol Immunol 2022; 3(1): ‎‎30-32. doi: 10.46683/jmvi.2022.46

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

[2] Tekin K, Abdi Osman M, Nur Adan F, Sümbül HE, Şahiner F. Acid-Fast Bacilli Smear Positivity and HBV, HCV, HIV, and Syphilis Co-infections between 2015 and 2019 in Mogadishu, Somalia. Life Med Sci 2022; 1(4): 140-146. doi: 10.54584/lms.2022.20

dizinlerde ve veritabanlarında görüntüle

::

view in indexes and databases

 

 

 

 

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

diğer dizinler : yazılımlar : medya : kütüphaneler

::

other indexes : software : media : libraries

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

©Copyright LMS. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).