metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Case Report [ Article in English ]

doi: 10.54584/lms.2022.17

PDF

Severe Hypocalcemia in a Young Female During Postpartum Period: A Challenging Diagnosis of Primary Hypoparathyroidism

Doğum Sonrası Dönemde Genç Bir Kadında Şiddetli Hipokalsemi: Primer Hipoparatiroidizm Tanısında Güçlük

Rahma YUSUF HAJI MOHAMUD1 [ID], Ahmed Muhammad BASHIR2 [ID]

1Department of Education Coordinatorship, Mogadishu Somalia-Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Mogadishu, Somalia.

2Department of Internal Medicine, Mogadishu Somalia-Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Mogadishu, Somalia.

Article Info: Received; 27.05.2022. Accepted; 03.06.2022. Published; 05.06.2022.

Correspondence: Ahmed Muhammad Bashir; MD., Department of Internal Medicine, Mogadishu Somalia-Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Mogadishu, Somalia. E-mail: ambashir@hotmail.com

 

Abstract

Hypocalcemia is a clinical symptom of hypoparathyroidism, which is usually accompanied by distinctive signs and symptoms that vary depending on how severe and chronic the disease becomes. The aim of this study is to report on a case of severe hypocalcemia secondary to hypoparathyroidism in a postpartum woman. We present a case of a young woman with complaints of cramping legs and feet, tingling or burning in fingertips, toes, and lips, fatigue and weakness, twitching and spasms in muscles, particularly around the mouth, but also in hands and arms, painful menstrual periods, and depression, after the first delivery. She is successfully treated with calcium, calcitriol, magnesium, and levothyroxine. The idiopathic primary hypoparathyroidism, which is a rare condition, could be included in evaluating the differential diagnosis of hypocalcemia and depression in postpartum period.

Özet

Hipoparatiroidizmin klinik bir semptomu olan hipokalsemi genellikle hastalığın ne kadar şiddetli ve kronik hale geldiğine bağlı olarak değişen karakteristik belirti ve semptomlarla birlikte görülür. Bu çalışmanın amacı, postpartum bir kadında hipoparatiroidizme sekonder gelişen şiddetli hipokalsemi olgusunu sunmaktır. İlk doğumdan sonra bacak ve ayaklarda kramp, parmak uçları, ayak parmakları ve dudaklarda karıncalanma veya yanma, yorgunluk ve güçsüzlük, özellikle ağız çevresinde ve ayrıca eller ve kollarda kas seğirmesi ve spazm, ağrılı adet dönemleri ve depresyon şikayetleri olan genç bir kadın olguyu sunuyoruz. Hasta kalsiyum, kalsitriol, magnezyum ve levotiroksin ile başarılı bir şekilde tedavi edildi. Nadir bir durum olan idiyopatik primer hipoparatiroidizm, postpartum dönemde hipokalsemi ve depresyon ayırıcı tanısında değerlendirmeye dahil edilebilir.

Keywords: Hypocalcemia, Hypoparathyroidism, Somalia, Endocrinology.

Anahtar Kelimeler: Hipokalsemi, Hipoparatiroidizm, Somali, Endokrinoloji.

Figure 1. (A) Right foot oblique graph shows that 5th metatarsal proximal and distal phalanges are slightly medial deformed. In addition, 4th metatarsal proximal phalanx suspicious lucent line with peripheral sclerosis that could be an old fracture is noted. (B) Right foot frontal graphs show that 5th metatarsal proximal and distal phalanges as well 4th metatarsal proximal phalanx suspicious lucent line with sclerosis corresponding old fracture are noted.

 

 

Cite this article

Yusuf Haji Mohamud R, Bashir AM. Severe Hypocalcemia in a Young Female During Postpartum Period: A Challenging Diagnosis of Primary Hypoparathyroidism. Life Med Sci 2022; 1(3): 108-111. doi: 10.54584/lms.2022.17

Cited by 0 articles

 

dizinlerde ve veritabanlarında görüntüle

::

view in indexes and databases

 

 

 

 

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

diğer dizinler : yazılımlar : medya : kütüphaneler

::

other indexes : software : media : libraries

 

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

©Copyright LMS. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).