metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Research Article [ Article in English ]

doi: 10.54584/lms.2023.33

PDF

The Reasons for the Rejection of Spinal Interventional Pain Management Techniques in Patients with Chronic Lower Back Pain

Kronik Bel Ağrısı Olan Hastaların Spinal Girişimsel Ağrı Tedavisi Yöntemlerini Reddetme Sebepleri

Samet Sancar KAYA1 [ID], Müge BARAN2 [ID]

1Department of Pain Medicine, Adıyaman University Training and Research Hospital, Adıyaman, Türkiye.

2Department of Pain Medicine, Ağrı Training and Research Hospital, Ağrı, Türkiye.

Article Info: Received; 30.03.2023. Accepted; 24.04.2023. Published; 28.04.2023.

Correspondence: Samet Sancar Kaya; MD., Department of Pain Medicine, Adıyaman University Training and Research Hospital, Adıyaman, Türkiye. E-mail: sametsancarkaya@hotmail.com

 

Abstract

We investigated the reasons for the rejection of spinal interventional pain management techniques (SIPMT) in patients with lower back pain. The patients included in the study applied to an algology outpatient clinic with complaints of chronic lower back pain and were recommended SIPMT. The demographic data, systemic diseases, diagnoses, suggested SIPMT, and reasons why certain patients refused SIPMT, were all evaluated. Among the 196 patients who were recommended SIPMT, 61 (31.1%) refused the treatment. The most common reasons for refusing SIPMT was a belief that the injection would not be a definitive solution (63.9%), belief that the pain would recur after the injection (55.7%), the inability to avoid work that would strain the lower back after the injection (39.3%), and the fear that the pain would worsen (37.7%). Patients have a wide range of concerns about SIMPT. If the wide range of concerns patients have about SIMPT can be more comprehensively considered, refusal of such treatments due to unnecessary concerns can be prevented.

Özet

Bel ağrısı olan hastalarda spinal girişimsel ağrı yönetimi tekniklerini (SIPMT) reddetme nedenlerini araştırdık. Algoloji polikliniğine kronik bel ağrısı şikayeti ile başvuran ve SIPMT önerilen tüm hastalar çalışmaya dahil edildi. SIPMT'yi reddeden hastaların demografik verileri, sistemik hastalıkları, tanıları, önerilen SIPMT'ler ve SIPMT'yi reddetme nedenleri değerlendirildi. SIPMT önerilen 196 hastadan 61’i (%31.1) tedaviyi reddetti. SIPMT'nin en sık reddedilme nedenleri enjeksiyonun kesin çözüm olmayacağı düşüncesi (%63.9), enjeksiyondan sonra ağrısının tekrarlayacağı düşüncesi (%55.7), enjeksiyon sonrası belini zorlayacak işlerden kaçınamama (%39.3) ve ağrısının şiddetleneceği korkusu (%37.7) olarak tespit edildi. Hastaların SIMPT'le ilgili geniş bir yelpazede endişeleri vardır. Hastaların endişelerini daha fazla ve daha kapsamlı bir şekilde dikkate alarak giderebilirsek gereksiz endişelerle tedaviyi reddetmelerini önleyebiliriz.

Keywords: Concern, Lower back pain, Refusal reasons, Spinal, Interventional pain management.

Anahtar Kelimeler: Endişe, Bel ağrısı, Ret nedenleri, Spinal, Girişimsel ağrı tedavisi.

 

 

 

 

Cite this article

Kaya SS, Baran M. The Reasons for the Rejection of Spinal Interventional Pain Management Techniques in Patients with Chronic Lower Back Pain. Life Med Sci 2023; 2(2): 86-91. doi: 10.54584/lms.2023.33

Cited by 0 articles

 

dizinlerde ve veritabanlarında görüntüle

::

view in indexes and databases

 

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

diğer dizinler : yazılımlar : medya : kütüphaneler

::

other indexes : software : media : libraries

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

©Copyright LMS. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).