metin, yazı tipi, grafik, ekran görüntüsü içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

Research Article

Social Media Use of Solid Organ Transplant Patients: Sharing Unmet Needs

Solid Organ Nakli Hastalarının Sosyal Medya Kullanımı: Karşılanmayan Gereksinimlerin Paylaşılması

 

*Yeliz SÜRME1 [ID], Mustafa SÜRME2 [ID]

 

Abstract

The aim of this study was to analyze the posts of patients with solid organ transplant Facebook groups and to reveal the most common problems experienced by them. The study was conducted with a comprehensive search of solid organ transplant patients' Facebook groups. Posts of the participants were scanned with the keywords “organ transplant patients”, “life after organ transplant”, “organ transplant information”, “kidney transplant”, and “liver transplant”. Qualitative data were evaluated by inductive content analysis. All words of the post were analyzed in the MAXQDA (version 11) software program. There were 18,722 users in 10 groups related to solid organ transplantation and 478 posts were shared. Five main themes were determined: Seeking information/giving information, seeking support/providing support, seeking a partner for cross-transplantation of those waiting for organ transplants, financial issues and experiences related to COVID-19. It has been determined that 59.8% of individuals most frequently refer to Facebook groups for information seeking/giving information. The posts are seen as an opportunity to share experiences, to seek support/provide support, and help from others with similar experiences. Social media can be used by health professionals to inform individuals and reduce their anxiety by examining and participating in disease-specific groups.

Keywords: Solid organ transplantation, Transplanted patient, Social media.

 

Özet

Bu araştırma organ transplantasyonu yapılan hastaların dahil olduğu Facebook gruplarındaki gönderilerin analiz edilerek bireylerin en çok yaşadıkları sorunların ortaya çıkarılması amacıyla yapılmıştır. Çalışma en sık kullanılan sosyal medya platformlarından Facebook’ta solid organ nakli olan hastaların dahil olduğu grupların kapsamlı taramasıyla yürütülmüştür. Katılımcıların gönderileri “Organ nakli/transplantasyonu yapılan hastalar’’, “Organ nakli sonrası yaşam”, “Organ nakli bilgilendirme’’, “ böbrek nakli’’ ve “karaciğer nakli’’ anahtar kelimeleriyle taranmıştır. Nitel veriler tümevarımsal içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Facebook gönderilerdeki tüm kelimeler, MAXQDA (sürüm 11) yazılım programında analiz edilmiştir. Solid organ nakli ile ilgili 10 grupta toplam 18.722 kullanıcı olduğu ve 478 gönderi paylaşıldığı belirlenmiştir. Bilgi arama/bilgi verme, destek aramak/destek sağlamak, organ nakli bekleyenlerin çapraz nakil için uyumlu verici araması, maddi konular ve COVID-19 ile ilgili deneyimler olmak üzere 5 ana tema belirlenmiştir. Bireylerin %59.8 oranında en sık bilgi arama/bilgi verme nedeniyle Facebook gruplarına başvurduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak gönderilerin, deneyimleri paylaşma, benzer deneyimlere sahip başkalarından destek ve yardım alma/verme fırsatı olarak görüldüğü belirlenmiştir. Sosyal medya, sağlık profesyonelleri tarafından hastalığa özgü grupları inceleyerek ve bunlara katılarak bireyleri bilgilendirmek ve kaygılarını azaltmak için kullanılabilir.

Anahtar kelimeler: Solid organ nakli, Nakilli hasta, Sosyal medya.

 

 

 

 

 

Figure 1. The “word cloud” created from posts collected on Facebook. Figure 1 png

Şekil 1. Facebook'ta toplanan gönderilerden oluşturulan "kelime bulutu". Şekil 1 png

 

 

DOI:

10.54584/lms.2023.27

Article in English

 

1Department of Surgery Nursing, Faculty of Health Sciences, Erciyes University, Kayseri, Türkiye.

2Talas Atatürk Anatolian Vocational and Technical High School, Kayseri, Türkiye.

 

*Corresponding author

Yeliz Sürme; Asst.Prof., Department of Surgery Nursing, Faculty of Health Sciences, Erciyes University, Kayseri, Türkiye.

E-mail:

yelizcucuk@hotmail.com

 

Received: 17.12.2022

Accepted: 14.01.2023

Published: 18.01.2023

Cite as: Sürme Y, Sürme M. Social Media Use of Solid Organ Transplant Patients: Sharing Unmet Needs. Life Med Sci 2023; 2(1): 31-40.

 

View in academic indexes and databases

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

Cited by 0 article*, 0 book chapter.

 

©Copyright LMS. Licensed by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).