metin, yazı tipi, grafik, ekran görüntüsü içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

Research Article

A 6-Year Review of the Electronic Drug Prescription System in the Republic of Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti Elektronik Reçete (E-Reçete) Sistemine 6 Yıllık Bir Bakış

 

Şuayıp BİRİNCİ1 [ID], *Mustafa Mahir ÜLGÜ2 [ID]

 

Abstract

Pharmacoepidemiological studies are important for the development of health systems. The aim of this study is to examine the seasonal and branch changes of prescriptions written in the light of national data. Drug and prescription information between 01.01.2016 and 31.12.2022 analyzed retrospectively from electronic data. In addition to gender and age distribution, the specialty and hospital level at which the prescription was written were examined in temporal terms. Prescribed drugs have been classified according to Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) codes previously created by the World Health Organization. It was determined that 1,452,128,177 prescriptions were written during the study period. These included a total of 4,602,556,489 drugs with the ATC code. The most written ATC code group was A (alimentary tract and metabolism), followed by M (musculo-skeletal system), and R (respiratory system) group drugs. In terms of specialization, the group that wrote the most prescriptions was family physicians, followed by emergency physicians, and internal medicine specialists. Examining prescription software trends is important when creating healthcare policies. Developing strategies to reduce prescription costs will contribute to the efficient use of resources and improving the quality and sustainability of health services delivery.

Keywords: Nationwide, Prescription, ATC, Specialty.

 

Özet

Farmakoepidemiyolojik çalışmalar sağlık sistemlerinin gelişimi açısından önemlidir. Bu çalışmanın amacı ulusal veriler ışığında, yazılan reçetelerin dönemsel ve uzmanlık alanlarına göre değişimlerini incelemektir. Bu amaçla, 01.01.2016 - 31.12.2022 tarihleri arasındaki ilaç ve reçete bilgileri elektronik verilerden geriye dönük olarak analiz edildi. Cinsiyet ve yaş dağılımının yanı sıra reçetenin yazıldığı uzmanlık alanı ve hastane düzeyi de zamansal açıdan incelendi. Reçete edilen ilaçlar, Dünya Sağlık Örgütü'nün daha önce oluşturduğu Anatomik Terapötik Kimyasal (ATC) kodlarına göre sınıflandırıldı. Çalışma döneminde 1.452.128.177 adet reçete yazıldığı belirlendi. Yazılan reçeteler ATC kodlu toplam 4.602.556.489 ilacı içermektedir. En çok yazılan ATC kod grubu A (sindirim sistemi ve metabolizma) olurken, bunu M (kas-iskelet sistemi) ve R (solunum sistemi) grubu ilaçlar izledi. Uzmanlık alanı açısından en fazla reçete yazan grup aile hekimleri olurken, onu acil servis hekimleri ve dahiliye uzmanları izledi. Reçete yazılımlarındaki trendleri incelemek, sağlık politikaları oluştururken önemlidir. Reçete maliyetlerini azaltacak stratejilerin geliştirilmesi, kaynakların verimli kullanımı ve sağlık hizmetleri sunumunda kalitenin artırılmasına ve sürdürülebilirliğe katkı sunacaktır.

Anahtar kelimeler: Yurt geneli, Reçete, ATC, Uzmanlık.

 

 

 

 

 

Figure 1. Distribution of prescribed drugs between 01.01.2016 and 31.12.2022 in Türkiye. A-V codes indicate World Health Organization - Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) Classification codes. Figure 1 png

Şekil 1. Türkiye'de 01.01.2016 ile 31.12.2022 tarihleri arasında reçete edilen ilaçların dağılımı. A-V kodları Dünya Sağlık Örgütü - Anatomik Terapötik Kimyasal (ATC) Sınıflandırma kodlarını göstermektedir. Şekil 1 png

 

 

 

Figure 1. Total number of prescription number according to specialties (x1.000.000). Figure 2 png

Şekil 1. Uzmanlık alanlarına göre toplam reçete sayısı (x1.000.000). Şekil 2 png

 

 

 

DOI:

10.54584/lms.2023.35

Article in English

 

1Republic of Türkiye Ministry of Health, Ankara, Türkiye.

2General Directorate of Health Information Systems, Republic of Türkiye Ministry of Health, Ankara, Türkiye.

 

*Corresponding author

Mustafa Mahir Ülgü; MD., PhD., General Directorate of Health Information Systems, Republic of Türkiye Ministry of Health, Ankara, Türkiye.

E-mail:

mahir.ulgu@saglik.gov.tr

 

Received: 30.06.2023

Accepted: 04.07.2023

Published: 08.07.2023

Cite as: Birinci Ş, Ülgü MM. A 6-Year Review of the Electronic Drug Prescription System in the Republic of Türkiye. Life Med Sci 2023; 2(3): 101-105.

 

View in academic indexes and databases

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

Cited by 0 article*, 0 book chapter.

 

©Copyright LMS. Licensed by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).