metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Araştırma Makalesi / Research Article [ Article in Turkish ]

doi: 10.54584/lms.2023.32

PDF

Türk Toplumunda Mandibular Kanal Varyasyonlarının Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ve Ortopantomografi Yöntemleri ile Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

The Investigation of Mandibular Canal Variations in the Turkish Society Comparative with Cone Beam Computerized Tomography and Orthopantomography Methods

Savaş ÖZARSLANTÜRK1 [ID], İsmail Hakan AVSEVER1 [ID]

1Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Gülhane Faculty of Dentistry, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye.

Article Info: Received; 11.02.2023. Accepted; 23.03.2023. Published; 07.04.2023.

Correspondence: Savaş Özarslantürk; Asst.Prof., Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Gülhane Faculty of Dentistry, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye. E-mail: savas.ozarslanturk@sbu.edu.tr

 

Özet

Mandibular kanal ve içerdiği nörovasküler yapılar diş hekimliği uygulamalarında önemli oluşumlardır. Komplikasyonsuz ve başarılı cerrahi sonuçlara ulaşmak için mandibular kanalın konumu ve varyasyonlarının doğru ve kesin olarak belirlenmesi son derece önemlidir. Mandibulaya yapılan cerrahi girişimler sırasında inferior alveolar sinir, inferior alveolar arter ve inferior alveolar ven zarar görebilir ve kalıcı parestezi gibi hasarlar oluşabilir. Bu sebeple hastaların sağlıkları ve sosyal yaşamları olumsuz etkilenebilir. Bu çalışmanın amacı, Türk toplumundan alınmış bir hasta grubunda, mandibular kanala ait varyasyonların görülme sıklığını ve özelliklerini, konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) ve ortopantomografi (OPG) teknikleri ile karşılaştırmalı olarak araştırmaktır. Bu retrospektif çalışma, 2011-2016 yılları arasında kliniğimize başvuran ve mandibular kanal bölgesi net bir şekilde izlenen 20 yaş ve üzeri 700 hastanın KIBT ve OPG görüntüleri kullanılarak gerçekleştirildi. Mandibulayı etkileyen doğumsal ya da kazanılmış deformitesi olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Karşılaştırmalı analizler yapabilmek için her iki görüntüleme yöntemi ile mandibular kanal ve aksesuar mandibular kanalların çap ve uzunluklarını belirlemek amacıyla çeşitli ölçümler yapıldı. Aksesuar mandibular kanalların sayısı, lokalizasyonu ve tipi belirlendi. Çalışmamızda mandibular kanal varyasyon oranları; OPG görüntüleri üzerinde %2.43 (17/700), KIBT görüntüleri üzerinde ise %8.57 (60/700) olarak saptandı. Çalışma sonuçlarımıza göre mandibular kanal varyasyonlarının Türk toplumu için nadir görülen durumlar olmadığı söylenebilir. Riskli girişimler öncesinde ve OPG görüntüleme yönteminin yetersizliği nedeniyle tanıda şüpheye düşüldüğünde; kanama, parestezi ve travmatik nöroma gibi komplikasyonları engellemek için KIBT görüntüleme yöntemine başvurulmalıdır.

Abstract

Mandibular canal and its neurovascular contents are highly important structures for dental clinicals. Accurate localization of the mandibular canal and determination of its variations are crucial aspects to achieve successful surgical results without complications. Inferior alveolar nerve, artery, and vein could be damaged during surgical interventions and serious complications may occur in post-operative period, such as permanent paraesthesia. Thus, the patients’ health and social life may be seriously affected. The aim of this study was to investigate the prevalence and features of mandibular canal variations in a group Turkish population using cone beam computed tomography (CBCT) and orthopantomography (OPG) techniques. This retrospective study was performed on CBCT and OPG images of 700 patients whose mandibular canal area was clearly observed and aged over 20 years old which were referred to our clinic between 2011-2016. Patients with congenital or acquired deformity affecting the mandible were excluded from the study. In order to make comparative analysis, various measurements were made on both types of imaging. In our study, mandibular canal variation rates were identified as 2.43% (17/700) and 8.57% (60/700) on OPG images and CBCT images, respectively. As a result of our study, it could be said that the mandibular canal variations are not rare cases for the Turkish population. Before risky surgical procedures and when there is a suspicious diagnosis due to inadequacy of OPG imaging method; the CBCT imaging method should be referred in order to prevent complications such as hemorrhage, paresthesia, and traumatic neuroma.

Anahtar kelimeler: Mandibular kanal, KIBT, OPG.

Keywords: Mandibular canal, CBCT, OPG.

 

 

 

 

Cite this article

Özarslantürk S, Avsever İH. The Investigation of Mandibular Canal Variations in the Turkish Society Comparative with Cone Beam Computerized Tomography and Orthopantomography Methods. Life Med Sci 2023; 2(2): 70-85. doi: 10.54584/lms.2023.32

Cited by 0 articles

 

dizinlerde ve veritabanlarında görüntüle

::

view in indexes and databases

 

 

 

 

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

diğer dizinler : yazılımlar : medya : kütüphaneler

::

other indexes : software : media : libraries

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

©Copyright LMS. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).