metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

ISSN: 2791-9145          Open Access Journal

Cilt 2 Sayı 1 - 2023 Ocak

Volume 2 Issue 1 - January 2023

Yayınlanma tarihi (Publication date): 26.01.2023

Kapak [Intro]

Life and Medical Sciences Cilt 2 Sayı 1 [ Volume 2 Issue 1 ]

 

PDF

ARAŞTIRMA MAKALELERİ - RESEARCH ARTICLES

Research Article

Araştırma Makalesi

Article in English

Ülkühan DÜZGÜN, Alevtina ERSOY. Exploring the Impacts of Different Music Genres on Oxidative Stress in Rat Brain and Serum. Farklı Müzik Türlerinin Oksidatif Stres Üzerine Etkilerinin Rat Beyni ve Serumunda Araştırılması. Life Med Sci 2023; 2(1): 1-10. doi: 10.54584/lms.2023.23

Özet

[Abstract]

PDF

Research Article

Araştırma Makalesi

Article in English

Eray Serdar YURDAKUL, Oktay SARI, Nuray GÜNEŞ, Fatih NAMAL, Ali Kağan COŞKUN. Factors Affecting Physicians' Responses to Patient Demands, Stress Perceptions and Coping Styles. Hekimlerin Hasta Taleplerine Yanıtlarını, Stres Algılarını ve Başa Çıkma Tarzlarını Etkileyen Faktörler. Life Med Sci 2023; 2(1): 11-24. doi: 10.54584/lms.2023.24

Özet

[Abstract]

PDF

Araştırma Makalesi

Research Article

Article in Turkish

Sefer ASLAN, Mehmet ŞİRİK, Mehmet SARIAYDIN, Ramazan İlyas ÖNER. Diyabet ve Hastalık Süresinin Disk Dejenerasyonu ve Cilt Altı Yağ Dokusu Kalınlığı Üzerine Etkisi. The Effect of Diabetes and Disease Duration on Disc Degeneration and Subcutaneous Adipose Tissue Thickness. Life Med Sci 2023; 2(1): 25-30. doi: 10.54584/lms.2023.26

Özet

[Abstract]

PDF

Research Article

Araştırma Makalesi

Article in English

Yeliz SÜRME, Mustafa SÜRME. Social Media Use of Solid Organ Transplant Patients: Sharing Unmet Needs. Solid Organ Nakli Hastalarının Sosyal Medya Kullanımı: Karşılanmayan Gereksinimlerin Paylaşılması. Life Med Sci 2023; 2(1): 31-40. doi: 10.54584/lms.2023.27

Özet

[Abstract]

PDF

Research Article

Araştırma Makalesi

Article in English

Bahadır ÇALIŞKAN, Hesna GÜL, Gökhan Berktuğ BAHADIR, Nurullah KAYASÖKEN, Melike ARSLAN, Necati BALAMTEKİN. Prevalence of Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Sluggish Cognitive Tempo Symptoms in Children Presenting with Foreign Body Ingestion: A Case-Control Study. Yabancı Cisim Yutulmasıyla Başvuran Çocuklarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Ağır Bilişsel Tempo Belirtilerinin Yaygınlığı: Bir Vaka Kontrol Çalışması. Life Med Sci 2023; 2(1): 41-47. doi: 10.54584/lms.2023.28

Özet

[Abstract]

PDF

Araştırma Makalesi

Research Article

Article in Turkish

İlkay BAHÇECİ, Soner YILDIZ, Kazım ŞAHİN. İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Enterococcus Türleri ve Antibiyotik Direnç Oranları. Enterococcus Species Isolated from Urine Cultures and Antibiotic Resistance Rates. Life Med Sci 2023; 2(1): 48-52. doi: 10.54584/lms.2023.29

Özet

[Abstract]

PDF

 

©Copyright Life and Medical Sciences. Licensed by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).