metin, yazı tipi, grafik, ekran görüntüsü içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

grafik tasarım, grafik, sanat içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

 

 

Life Med Sci: 2023 Temmuz; Cilt 2 (Sayı 3) / 2023 July; Volume 2 (Issue 3)

Sayı yayınlanma tarihi [ Issue publication date ]: 20.07.2023

Kapak [Intro]

Editor: Oktay SARI [ID]

Prof. Family Medicine; Department of Family Medicine, Gulhane Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye.

 

 

ARAŞTIRMA MAKALELERİ - RESEARCH ARTICLES

Research Article

Araştırma Makalesi

Article in English

Şuayıp BİRİNCİ, Mustafa Mahir ÜLGÜ. A 6-Year Review of the Electronic Drug Prescription System in the Republic of Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti Elektronik Reçete (E-Reçete) Sistemine 6 Yıllık Bir Bakış. Life Med Sci 2023; 2(3): 101-105. doi: 10.54584/lms.2023.35

Özet

[Abstract]

Araştırma Makalesi

Research Article

Article in Turkish

Arda POLAT, Tuğba YILMAZ, Oktay SARI. Romatizmal Hastalık Tanısı Almış Bireylerin Tanı, Tedavi ve Takip Sürecinde Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Kullanımı. Utilization Rate of Primary Health Services in the Diagnosis, Treatment and Follow-Up of Patients Diagnosed with Rheumatic Disease. Life Med Sci 2023; 2(3): 106-116. doi: 10.54584/lms.2023.36

Özet

[Abstract]

Research Article

Araştırma Makalesi

Article in English

Sadettin ER, Veysel KAYA. Incidence and Imaging of Colorectal Cancer Between 2015-2020 in Somalia: A Review of 585 Colonoscopy. Somali'de 2015-2020 Yılları Arasında Kolorektal Kanser İnsidansı ve Görüntüleme: 585 Kolonoskopinin İncelenmesi. Life Med Sci 2023; 2(3): 117-124. doi: 10.54584/lms.2023.37

Özet

[Abstract]

Araştırma Makalesi

Research Article

Article in Turkish

Kemal TEKİN, Hasan KARAKUŞ, Sevinç KARABULUT, Fatih ŞAHİNER, Ramazan GÜMRAL. İmmünoloji Laboratuvarında Akılcı Test Seçimi: Antinükleer Antikor (ANA) İstemlerinin ve Sonuçlarının Diğer Testler ile Birlikte İncelenmesi. Choosing Wisely in Immunology Laboratory: Reviewing of Antinuclear Antibody (ANA) Test Requests and Results Together with Other Tests. Life Med Sci 2023; 2(3): 125-136. doi: 10.54584/lms.2023.38

Özet

[Abstract]

Research Article

Araştırma Makalesi

Article in English

Hacer İŞLER, İlkay BAHÇECİ, Seda GÜDÜL HAVUZ, Seher AYDOĞAN, Göksenin ÜNLÜGÜZEL ÜSTÜN,  Çağatay Erman ÖZTÜRK, Eşe BAŞBULUT. Evaluation of the Serum Zinc Level in Patients Followed in Hospital with the Diagnosis of COVID-19 in Samsun Province, Türkiye. Türkiye’de Samsun İlinde COVID-19 Tanısı ile Hastanede Takip Edilen Hastalarda Serum Çinko Düzeyinin Değerlendirilmesi. Life Med Sci 2023; 2(3): 137-142. doi: 10.54584/lms.2023.39

Özet

[Abstract]

 

 

 

           All [19] authors in the issue - 2023 July: Institutes [7], Cities [5], Countries [2]

 

metin, ekran görüntüsü, yazı tipi, harita içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

metin, ekran görüntüsü, harita, bulut içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

©Copyright LMS. Licensed by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).