metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

ISSN: 2791-9145          Open Access Journal

Cilt 1 Sayı 4 - 2022 Ekim

Volume 1 Issue 4 - October 2022

Yayınlanma tarihi (Publication date): 20.10.2022

Kapak [Intro]

Life and Medical Sciences Cilt 1 Sayı 4 [ Volume 1 Issue 4 ]

 

PDF

ARAŞTIRMA MAKALESİ - RESEARCH ARTICLE

Araştırma Makalesi

Research Article

Article in Turkish

Funda TOSUN GÜLEROĞLU, Gökçen AYDIN AKBUĞA. Sezaryen Kararı Alınan Gebelerde Algılanan Sosyal Desteğin Cerrahi Korkuya Etkisi: Bir Acil Servis Örneği. The Effect of the Perceived Social Support on Surgical Fears of Pregnancy Decision for Cesarean: An Emergency Department Example. Life Med Sci 2022; 1(4): 131-139. doi: 10.54584/lms.2022.19

Özet

[Abstract]

PDF

Research Article

Araştırma Makalesi

Article in English

Kemal TEKİN, Mohamed ABDI OSMAN, Faduma NUR ADAN, Ahmed Muhammad BASHIR, Hilmi Erdem SÜMBÜL, Fatih ŞAHİNER. Acid-Fast Bacilli Smear Positivity and HBV, HCV, HIV, and Syphilis Co-infections between 2016 and 2019 in Mogadishu, Somalia. Somali Mogadişu’da 2016 ve 2019 arasında Aside Dirençli Basil Yayma Pozitifliği ve HBV, HCV, HIV ve Sifiliz Ko-enfeksiyonları. Life Med Sci 2022; 1(4): 140-146. doi: 10.54584/lms.2022.20

Özet

[Abstract]

PDF

Research Article

Araştırma Makalesi

Article in English

Derya ESENKAYA, Gökçen AYDIN AKBUĞA. Impact of Cooperation Established Between Physicians and Nurses Working at Surgical Clinics on The Tendency of Nurses to Make Medical Errors. Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hekim ve Hemşire İşbirliğinin Hemşirelerin Tıbbi Hata Yapma Eğilimi Üzerine Etkisi. Life Med Sci 2022; 1(4): 147-152. doi: 10.54584/lms.2022.21

Özet

[Abstract]

PDF

Research Article

Araştırma Makalesi

Article in English

Nurten BAYSAL, Barış Filiz EROL, Simel AYYILDIZ. Evaluation the Effect of Trichloroethylene on the Metal-Ceramic Bonding. Trikloroetilenin Metal-Seramik Bağlanmasına Olan Etkisinin Değerlendirilmesi. Life Med Sci 2022; 1(4): 153-160. doi: 10.54584/lms.2022.22

Özet

[Abstract]

PDF

Araştırma Makalesi

Research Article

Article in Turkish

Fatih NAMAL. Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı Çerçevesinde Tıp Fakültesi Mezunlarının Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi. Assessing the Competencies of the Medical Faculty Graduates within the frame of Pre-Graduate Medical Education National Core Curriculum. Life Med Sci 2022; 1(4): 161-181. doi: 10.54584/lms.2022.23

Özet

[Abstract]

PDF

 

©Copyright Life and Medical Sciences. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).