metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

ISSN: 2791-9145          Open Access Journal

Cilt 1 Sayı 2 - 2022 Nisan

Volume 1 Issue 2 - April 2022

Yayınlanma tarihi (Publication date): 14.05.2022

Kapak [Intro]

Life and Medical Sciences Cilt 1 Sayı 2 [ Volume 1 Issue 2 ]

 

PDF

ARAŞTIRMA MAKALELERİ - RESEARCH ARTICLES

Araştırma Makalesi

Research Article

Article in Turkish

Süleyman ŞAHİNER, Oktay SARI. Klinik ve Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Hormon Regülasyonunun Hastanın Yaşam Kalitesi, Ruhsal Durum ve Öfke Kontrolü Üzerine Etkisi. The Effect of Hormone Regulation on the Patient's Quality of Life, Mood, and Anger Control in Patients with Clinical and Subclinical Hypothyroidism. Life Med Sci 2022; 1(2): 36-46. doi: 10.54584/lms.2022.8

Özet

[Abstract]

PDF

Research Article

Araştırma Makalesi

Article in English

Marian MUSE OSMAN, Mukhtaar ABDULLAHI ALI, Ahmed Muhammad BASHIR, Faduma NUR ADAN, Hilmi Erdem SÜMBÜL, Muhammad Hassan SHERANI, Mustafa Kemal Emirhan SAĞLIK, Fatih ŞAHİNER.  Investigation of the Annual and Periodic Distribution of Malaria Cases in Mogadishu, Somalia: A Retrospective Analysis of Four-Year Data. Mogadişu Somali’de Malarya Olgularının Yıllık ve Dönemsel Dağılımının İncelenmesi: Dört Yıllık Verilerin Retrospektif Analizi. Life Med Sci 2022; 1(2): 47-54. doi: 10.54584/lms.2022.9

Özet

[Abstract]

PDF

Research Article

Araştırma Makalesi

Article in English

Tuğba GÜLER SÖNMEZ, İzzet FİDANCI, Duygu AYHAN BAŞER, Hilal AKSOY, Duygu YENGİL TACİ, Mustafa CANKURTARAN.  Analysis of COVID-19 Patient Follow-Ups. COVID-19 Hasta Takiplerinin Analizi. Life Med Sci 2022; 1(2): 55-61. doi: 10.54584/lms.2022.10

Özet

[Abstract]

PDF

Research Article

Araştırma Makalesi

Article in English

Gülden PAÇACI ÇETİN, Neriman Defne ALTINTAŞ. The Change in Vitamin D Levels during the Early Days of Intensive Care Unit Admission and Factors Affecting Change. Yoğun Bakıma Yatışın İlk Günlerinde D Vitamini Düzeylerindeki Değişim ve Değişimi Etkileyen Faktörler. Life Med Sci 2022; 1(2): 62-68. doi: 10.54584/lms.2022.11

Özet

[Abstract]

PDF

Research Article

Araştırma Makalesi

Article in English

Ahmed ADAM OSMAN, Ismail GEDI IBRAHIM, Mehmet TAHTABAŞI, Veysel KAYA, Saime SHERMATOVA. Comparison of Sonographic-Based TI-RADS Classification and Cytological-Based Bethesda Scoring: 6-Month Experience in Somalia. Sonografik Tabanlı TI-RADS Sınıflandırması ile Sitolojik Tabanlı Bethesda Skorlamasının Karşılaştırılması: 6 Aylık Somali Deneyimi. Life Med Sci 2022; 1(2): 79-84. doi: 10.54584/lms.2022.13

Özet

[Abstract]

PDF

Araştırma Makalesi

Research Article

Article in Turkish

Selda KILIÇ, Özlem ENGİZ, İlknur FİDANCI, Pınar Işık AĞRAS, Medine Ayşin TAŞAR. Obez Çocuklarda Ambulatuar Kan Basıncı İzlemi ile Hipertansiyon Değerlendirmesi. Evaluation of the Hypertension with Ambulatory Blood Pressure Monitoring in Obese Children. Life Med Sci 2022; 1(2): 85-93. doi: 10.54584/lms.2022.14

Özet

[Abstract]

PDF

DERLEME MAKALE - REVIEW ARTICLE

Derleme Yazı

Review Article

Article in Turkish

Öner GÜNER. Salgın Hastalıkların Erken Tespiti ve Kontrolünde Küresel Sürveyans Ağları ve Uluslararası Sağlık Tüzüğü. Global Surveillance Networks and International Health Regulations in the Early Detection and Control of Epidemics. Life Med Sci 2022; 1(2): 69-78. doi: 10.54584/lms.2022.12

Özet

[Abstract]

PDF

 

©Copyright Life and Medical Sciences.  Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).