metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

ISSN: 2791-9145          Open Access Journal

Cilt 1 Sayı 3 - 2022 Temmuz

Volume 1 Issue 3 - July 2022

Yayınlanma tarihi (Publication date): 01.07.2022

Kapak [Intro]

Life and Medical Sciences Cilt 1 Sayı 3 [ Volume 1 Issue 3 ]

 

PDF

ARAŞTIRMA MAKALELERİ - RESEARCH ARTICLES

Research Article

Araştırma Makalesi

Article in English

Fatma ÖZARSLAN, Adem ÖZKARA, Ahmet Çınar YASTI. Outcomes of Burn Management at the Primary Care: Social and Economical Aspects. Birinci Basamakta Yanık Tedavisinin Sonuçları: Sosyal ve Ekonomik Yönler. Life Med Sci 2022; 1(3): 94-101. doi: 10.54584/lms.2022.15

Özet

[Abstract]

PDF

Arşiv Araştırması

Archival Research

Article in Turkish

Ömer KARAKUŞ. On Dokuzuncu Yüzyılda Osmanlı Bahriyesinde Askeri Hijyen. Military Hygiene in the Ottoman Navy in the Nineteenth Century. Life Med Sci 2022; 1(3): 102-107. doi: 10.54584/lms.2022.16

Özet

[Abstract]

PDF

OLGU SUNUMU - CASE REPORT

Case Report

Olgu Sunumu

Article in English

Rahma YUSUF HAJI MOHAMUD, Ahmed Muhammad BASHIR. Severe Hypocalcemia in a Young Female During Postpartum Period: A Challenging Diagnosis of Primary Hypoparathyroidism. Doğum Sonrası Dönemde Genç Bir Kadında Şiddetli Hipokalsemi: Primer Hipoparatiroidizm Tanısında Güçlük. Life Med Sci 2022; 1(3): 108-111. doi: 10.54584/lms.2022.17

Özet

[Abstract]

PDF

DERLEME MAKALE - REVIEW ARTICLE

Derleme Makale

Review Article

Article in Turkish

Kemal TEKİN, Fatih ŞAHİNER. Maymun Çiçeği Virusu Salgınları ve Poksvirus Enfeksiyonları: Bulaşma Yolları ve Epidemiyolojik Özellikler. Monkeypox Virus Outbreaks and Poxvirus Infections: Transmission Routes and Epidemiological Characteristics. Life Med Sci 2022; 1(3): 112-130. doi: 10.54584/lms.2022.18

Özet

[Abstract]

PDF

 

©Copyright Life and Medical Sciences. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).