metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

ISSN: 2791-9145          Open Access Journal

Cilt 2 Sayı 2 - 2023 Nisan

Volume 2 Issue 2 - April 2023

Yayınlanma tarihi (Publication date): 29.04.2023

Kapak [Intro]

Life and Medical Sciences Cilt 2 Sayı 2 [ Volume 2 Issue 2 ]

 

PDF

ARAŞTIRMA MAKALELERİ - RESEARCH ARTICLES

Araştırma Makalesi

Research Article

Article in Turkish

Fatoş ZAYİM GEDİK, Tuğba YILMAZ, Oktay SARI. COVID-19 Pandemisinde Hastaneden Bulaşabilecek Etkenler Konusunda Aile Hekimliği Asistanlarının Risk Profili, Farkındalıkları ve Bağışıklanma Durumları. Risk Profile, Awareness and Immunization Status of Family Medicine Assistants on the Agents That Can Be Transmitted from the Hospital in the COVID-19 Pandemic. Life Med Sci 2023; 2(2): 53-60. doi: 10.54584/lms.2023.30

Özet

[Abstract]

PDF

Research Article

Araştırma Makalesi

Article in English

Şeyma Handan AKYON, Tarık Eren YILMAZ, Fatih Çağatay AKYON. Family Medicine Residents' Awareness of Rational Drug Use in Geriatric Patients and Their Need for a Web Application. Aile Hekimliği Asistanlarının Geriatrik Hastada Akılcı İlaç Kullanımı Farkındalığı ve Bir Web Uygulamasına Olan İhtiyaçları. Life Med Sci 2023; 2(2): 61-69. doi: 10.54584/lms.2023.31

Özet

[Abstract]

PDF

Araştırma Makalesi

Research Article

Article in Turkish

Savaş ÖZARSLANTÜRK, İsmail Hakan AVSEVER. Türk Toplumunda Mandibular Kanal Varyasyonlarının Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ve Ortopantomografi Yöntemleri ile Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. The Investigation of Mandibular Canal Variations in the Turkish Society Comparative with Cone Beam Computerized Tomography and Orthopantomography Methods. Life Med Sci 2023; 2(2): 70-85. doi: 10.54584/lms.2023.32

Özet

[Abstract]

PDF

Research Article

Araştırma Makalesi

Article in English

Samet Sancar KAYA, Müge BARAN. The Reasons for the Rejection of Spinal Interventional Pain Management Techniques in Patients with Chronic Lower Back Pain. Kronik Bel Ağrısı Olan Hastaların Girişimsel Ağrı Tedavisi Yöntemlerini Reddetme Sebepleri. Life Med Sci 2023; 2(3): 86-91. doi: 10.54584/lms.2023.33

Özet

[Abstract]

PDF

Araştırma Makalesi

Research Article

Article in Turkish

İsmail Selçuk AYGAR. SARS-CoV-2 Pandemisinin Yoğun Bakım Ünitelerinde Sekonder Bakteriyel Pnömoni Etkenlerinin Dağılımına ve Antibiyotik Direnç Profiline Etkileri. The Effects of SARS-CoV-2 Pandemic on the Distribution of Secondary Bacterial Pneumonia Agents and Antibiotic Resistance Profile in Intensive Care Units. Life Med Sci 2023; 2(2): 92-100. doi: 10.54584/lms.2023.34

Özet

[Abstract]

PDF

 

©Copyright Life and Medical Sciences. Licensed by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).