metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

ISSN: 2791-9145          Open Access Journal

Cilt 2 Sayı 2 - 2023 Nisan

Volume 2 Issue 2 - April 2023

Yayınlanma tarihi (Publication date): 00.00.2023

Kapak [Intro]

Life and Medical Sciences Cilt 2 Sayı 2 [ Volume 2 Issue 2 ]

 

PDF

ARAŞTIRMA MAKALELERİ - RESEARCH ARTICLES

Araştırma Makalesi

Research Article

Article in Turkish

Fatoş ZAYİM GEDİK, Tuğba YILMAZ, Oktay SARI. COVID-19 Pandemisinde Hastaneden Bulaşabilecek Etkenler Konusunda Aile Hekimliği Asistanlarının Risk Profili, Farkındalıkları ve Bağışıklanma Durumları. Risk Profile, Awareness and Immunization Status of Family Medicine Assistants on the Agents That Can Be Transmitted from the Hospital in the COVID-19 Pandemic. Life Med Sci 2023; 2(2): 53-60. doi: 10.54584/lms.2023.30

Özet

[Abstract]

PDF

Research Article

Araştırma Makalesi

Article in English

Şeyma Handan AKYON, Tarık Eren YILMAZ, Fatih Çağatay AKYON. Family Medicine Residents' Awareness of Rational Drug Use in Geriatric Patients and Their Need for a Web Application. Aile Hekimliği Asistanlarının Geriatrik Hastada Akılcı İlaç Kullanımı Farkındalığı ve Bir Web Uygulamasına Olan İhtiyaçları. Life Med Sci 2023; 2(2): 61-69. doi: 10.54584/lms.2023.31

Özet

[Abstract]

PDF

Araştırma Makalesi

Research Article

Article in Turkish

Savaş ÖZARSLANTÜRK. Türk Toplumunda Mandibular Kanal Varyasyonlarının Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ve Panoramik Radyografi ile İncelenmesi. Investigation of Mandibular Canal Variations in Turkish Society by Cone-Beam Computed Tomography and Panoramic Radiography. Life Med Sci 2023; 2(2): 00-00. doi: 10.54584/lms.2023.00

PREPARING

 

Araştırma Makalesi

Research Article

Article in Turkish

Kemal TEKİN, et al. İmmünoloji Laboratuvarında Akılcı Test Seçimi ve Maliyet Analizi: Antinükleer Antikor (ANA) Test İstemlerinin ve Sonuçlarının İncelenmesi. Choosing Wisely and Cost Analysis in Immunology Laboratory: Reviewing Antinuclear Antibody (ANA) Test Requests and Results. Life Med Sci 2023; 2(2): 00-00. doi: 10.54584/lms.2023.00

PREPARING

 

 

©Copyright Life and Medical Sciences. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).