metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

ISSN: 2791-9145          Open Access Journal

Cilt 2 Sayı 2 - 2023 Nisan

Volume 2 Issue 2 - April 2023

Yayınlanma tarihi (Publication date): 00.00.2023

Kapak [Intro]

Life and Medical Sciences Cilt 2 Sayı 2 [ Volume 2 Issue 2 ]

 

PDF

ARAŞTIRMA MAKALELERİ - RESEARCH ARTICLES

Araştırma Makalesi

Research Article

Article in Turkish

Fatoş ZAYİM GEDİK, Tuğba YILMAZ, Oktay SARI. COVID-19 Pandemisinde Hastaneden Bulaşabilecek Etkenler Konusunda Aile Hekimliği Asistanlarının Risk Profili, Farkındalıkları ve Bağışıklanma Durumları. Risk Profile, Awareness and Immunization Status of Family Medicine Assistants on the Agents That can be Transmitted from the Hospital in the COVID-19 Pandemic. Life Med Sci 2023; 2(2): 00-00. doi: 10.54584/lms.2023.00

PREPARING

 

 

 

 

 

 

©Copyright Life and Medical Sciences. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).