metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

ISSN: 2791-9145          Open Access Journal

Cilt 1 Sayı 1 - 2022 Ocak

Volume 1 Issue 1 - January 2022

Yayınlanma tarihi (Publication date): 02.02.2020

Kapak [Intro]

Life and Medical Sciences Cilt 1 Sayı 1 [ Volume 1 Issue 1 ]

 

PDF

ARAŞTIRMA MAKALELERİ - RESEARCH ARTICLES

Araştırma Makalesi

Research Article

Article in Turkish

Sadettin ER, Mehmet TAHTABAŞI, Ikram ABDIKARIM Sh IBRAHIM, Ismail AHMED ALI, Ismail GEDI IBRAHIM. Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi (ERCP) Bulunmayan Somali’de Koledok Eksplorasyonu ve T-tüp Drenaj Prosedürü. Bile Duct Exploration and T-tube Drainage Procedure without Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP) Unit in Somalia. Life Med Sci 2022; 1(1): 14-19. doi: 10.54584/lms.2022.2

Özet

[Abstract]

PDF

Research Article

Araştırma Makalesi

Article in English

Abdifatah AHMED, Nor ABDI YASIN, Sadettin ER. Assessment of Adult Patients with a Diagnosis of Necrotizing Fasciitis: A Three-Year Experience. Nekrotizan Fasiit Tanısı Olan Yetişkin Hastaların Değerlendirilmesi: Üç Yıllık Deneyim. Life Med Sci 2022; 1(1): 20-23. doi: 10.54584/lms.2022.3

Özet

[Abstract]

PDF

OLGU SUNUMLARI - CASE REPORTS

Case Report

Olgu Sunumu

Article in English

Mustafa KALAYCI. Bilateral Ocular Hypertension (OHT) and Deep Vascularized Corneal Leukoma Following Measles: Why Should We get a Vaccine? Kızamık Sonrası Bilateral Oküler Hipertansiyon (OHT) ve Derin Vaskülarize Korneal Lökom: Neden Aşı Yaptırmalıyız? Life Med Sci 2022; 1(1): 24-26. doi: 10.54584/lms.2022.4

Özet

[Abstract]

PDF

Olgu Sunumu

Case Report

Article in Turkish

Mehmet TAHTABAŞI, Sadettin ER. Konjenital Duktal Plak Malformasyonu Von Meyenburg Kompleksi: Olgu Sunumu Congenital Ductal Plate Malformation Von Meyenburg Complex: A Case Report. Life Med Sci 2022; 1(1): 27-29. doi: 10.54584/lms.2022.5

Özet

[Abstract]

PDF

Case Report

Olgu Sunumu

Article in English

Abdirahman ALASSO, Najib WEHLIE, Mehmet TAHTABAŞI, Sadettin ER. Incidental Gastric Diverticulum in an Elderly Male with Chronic Dyspepsia. Kronik Dispepsili Yaşlı Erkek Hastada İnsidental Saptanan Gastrik Divertikül. Life Med Sci 2022; 1(1): 30-32. doi: 10.54584/lms.2022.6

Özet

[Abstract]

PDF

Case Report

Olgu Sunumu

Article in English

Ahmet SARAÇ, Abdishakur MOHAMED ABDI, Shukri SAID MOHAMED, Mesut KAYSE ADAN, Abdullahi YUSUF ALI. A Rare Cause of Congenital Duodenal Obstruction: Preduodenal Portal Vein. Nadir Görülen bir Konjenital Duodenal Obstrüksiyon Nedeni: Preduodenal Portal Ven. Life Med Sci 2022; 1(1): 33-35. doi: 10.54584/lms.2022.7

Özet

[Abstract]

PDF

DERLEME MAKALE - REVIEW ARTICLE

Editoryal Derleme

Editorial Review

Article in Turkish

Fatih ŞAHİNER. Tıbbi Önemi Olan Alfavirusların (Togaviridae) Temel Karakteristikleri. Basic Characteristics of Medically Important Alphaviruses (Togaviridae). Life Med Sci 2022; 1(1): 1-13. doi: 10.54584/lms.2022.1

Özet

[Abstract]

PDF

 

©Copyright Life and Medical Sciences. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).